Home / Tag Archives: người điều khiển xe

Tag Archives: người điều khiển xe

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ

Chương V – Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ Điều 58. Điều kiện của người lái xe tham gia giao thông 1. Người lái xe tham gia giao thông phải đủ độ tuổi, sức khoẻ quy định tại Điều 60 của Luật này vàcó giấy …

Đọc thêm »